Netherlands

 

OPROEP TOT CONVERGENTIE VAN DE ANTIKAPITALISTISCHE

STRIJD IN DE DIVERSE EUROPESE LANDEN!

In 2012 ziet geheel Europa, zowel als de gehele aardbol, zich geconfronteerd met een extreem gevaarlijke vijand: het totalitaire kapitalisme. Veel landen zijn reeds ten onder gegaan, en nog meer zijn ertoe veroordeeld om te volgen. We weten hoe meedogenloos de uitwerkingen ervan zijn, zowel met betrekking tot de volkeren als tot hun samenleving.

Vandaag de dag is de schadelijkheid van het kapitalisme inderdaad maar al te goed bekend op het gehele Europese continent: winstbejag, groeiende armoede, maatschappelijke uitsluiting en massawerkloosheid, politieke corrupte en uitbuiting, overal waar men kijkt. Dit is géén, zoals ze steeds blijven zeggen, “crisis”! Dit is de nieuwe structurele realiteit! Omdat kapitalisme een systeem is van overheersing. Het belichaamt een systematisch project van uitbuiting van land en mensen voor het financiële gewin van een kleine groep van elites.

Onze strijd tegen het kapitalisme dateert niet eerst van gisteren, maar mede daarom is het duidelijk dat het tijd is om onze traditionele strategie en tactiek te herzien, indien we daadwerkelijk met succes verzet willen bieden aan een moderne kapitalistisch-dictatoriale Staat. Wat wij nodig hebben zijn andere tactieken, andere actiethema’s en andere actievelden. En wat bovenal noodzakelijk is, ten einde het isolement en het van elkaar gescheiden-zijn van de diverse, bestaande politieke realiteiten te overwinnen, is het zich te richten op de internationale convergentie* (samenbundeling, onder een gemeenschappelijke noemer brengen), en op de internationale uitwisseling en het delen van ervaringen om onze strijd meer impact te geven!

Vanwege het bovenstaande, en na enige tijd van collectieve discussie en analyse, hebben de deelnemers aan de antikapitalistische manifestatie op 3 december jl. in Milaan besloten zich aaneen een te sluiten in een nieuwe informele groep, genaamd Anti-Capitalist Network/Antikapitalistisch Netwerk (ACN/AKN). Dit losjes geformeerde collectief kan een nieuw instrument voor ons worden om (in een veelvoud van stemmen) de verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende plaatselijke gevechten en de wereldwijde strijd tegen het kapitalisme!

POLITIEKE VERKLARING ACN/AKN

Het ‚Anti-Capitalist Network/Antikapitalistisch Netwerk‘ (ACN/AKN) is een poging om de polymorfe (veelvormige) antikapitalistische bewegingen op nationale grondslag over geheel Europa met elkaar te verbinden. Het ACN/AKN is een gemeenschappelijk platform, een vrije associatie van individuen, groepen en bewegingen, die gezamenlijk naar middelen en wegen zoeken om met succes verzet te bieden aan de dictatuur van het kapitalistische systeem en de neo-liberale globalisering.

ACN/AKN vertegenwoordigt géén aparte groep of partij, maar vormt een poging tot een losse bundeling van gedecentraliseerde politieke acties onder gemeenschappelijke gezichtspunten. Daarom beschikt ACN/AKN dan ook niet over leden of vertegenwoordigers, leiders of leiding. ACN/AKN pretendeert daarom ook niet om een gemeenschappelijke politieke lijn uit te stippelen.

ACN/AKN is slechts gebaseerd op vijf basisprincipes, die door allen dienen te worden onderschreven:

1e – Een zeer duidelijke verwerping van het kapitalisme, imperialisme en globalisering; alle handelsovereenkomsten, instellingen en regeringen die de destructieve globalisering bevorderen dienen te worden afgewezen.

2e – Het verwerpen van alle vormen van systemen die op uitbuiting, overheersing en winststreven zijn gebaseerd. Het afwijzen van de weg van de kapitalistische conformiteit, dat pseudo- culturele maatstaven (zoals consumentisme) en sociale verplichtingen toelaat om het alledaagse leven te bepalen. Wij huldigen de volledige waardigheid van alle menselijke en dierlijke wezens en van het milieu.

3e – De noodzaak om wijdverbreide woede en onvrede in actie om te zetten in plaats van te berusten. Wat wij nodig hebben is propaganda die confronteert en zijn acties die tegeninformatie bieden, is het vermengen van concepten, praxis en oplossingen, is de vorming van een waarlijk basisdemocratisch alternatief tegenover de huidige weerzinwekkende structuren van het economische en sociale leven. Wij dienen te tonen dat het verzet nog steeds leeft en dat een andere weg mogelijk is!

4e – Een oproep tot directe actie, tot protesten (bijvoorbeeld tegen een fabriekssluiting of tegen precaire arbeid) en solidariteitsdemonstraties, burgerlijke ongehoorzaamheid en steun voor de strijd van de sociale bewegingen, het propageren van vormen van verzet die optimaal leven en rechten van de onderdrukten respecteren, evenals het creeëren van nationale en plaatselijke ‚vrijplaatsen‘ (‘autonome centra‘, ‚bevrijde zones’) en alternatieven ten opzichte van het wereldkapitalisme.

5e – Een organisatorische filosofie met concepten gebaseerd op volledige decentralisatie en autonomie.

VERZET EN PROTEST AANWAKKEREN!

TOT ZIENS AAN HET FRONT!