България/Bulgarian

Призив за обединение на националните антикапиталистически
борби!
През 2012 г. Европа, както и целият свят се изправиха пред един изключително
заплашителен враг: тоталитарният капитализъм. Много страни вече бяха изгубени,
повечето бяха обречени на смърт. Ние знаем, че последиците от това са тежки по
отношение на народите, както и на тяхната околна среда.
Днес вредата от капитализма е в действителност твърде добре установена в цяла
Европа: алчността, нарастващата бедност, възбраните и безработицата, политическата
корупция и експлоатацията са навсякъде. Това не е, както казват, “криза”! Това е нова
структурна реалност! Защото капитализмът е система на господство. Тя представлява
систематичен проект на експлоатация на земята и народа за финансова печалба на една
малка група от елита.
Нашата борба срещу капитализма не започна вчера, но е ясно, че е време да
преосмислим традиционната стратегия и тактика, когато става въпрос за
противопоставяне на модерната капиталистическа диктаторска държава. Ние трябва да
използваме различни тактики, рамки и места. Преодоляване на изолацията и
разделението от различни предварително съществуващи политически реалности. Ние
трябва преди всичко да се фокусираме върху международното сближаване, обмен и
споделяне на практики за укрепване на нашата борба!
Поради всички тези причини и след добро време на колективни обсъждания и анализи,
участниците в антикапиталистическото събитие проведено в Милано на 3 декември се
събраха в колективна неформална група наречена ACN/AKN. Този свободен колектив, с
множество гласове, може да бъде един нов модел за нас, който да направи връзката
между местните битки и глобалната борба срещу капитализма!
ACN/AKN политическа декларация
ACN/AKN (Антикапиталистическа мрежа) е опит за обединение на националистическите
антикапиталистически движения в Европа. Тя има обща основа, свободен съюз, групи и
движения, които търсят начини и средства за противодействие на диктатурата на
капиталистическата система и неолибералната глобализация.
ACN/AKN не е същинска група или партия, а усилие за широко и свободно свързване на
децентрализираните политически действия под общи гледни точки, и това е защото няма
членове или представители, ръководители или лидерство. ACN/AKN не може и няма да
има обща политика, с изключение на взаимното съгласие по пет основни направления:
1. Отхвърляне на капитализма, империализма и глобализацията; нашите народи трябва
да се откажат от всички търговски споразумения, институции и правителства, които
насърчават разрушителната глобализация;
2. Отхвърляне на всички форми и системи на експлоатация, господство и печалба. Отказ
от капиталистическото подчинение, което гарантира псевдокултурни стандарти (напр.
консумеризъм) и социални задължения, които контролират живота всеки ден. Ние искаме
пълно достойнство за всички човешки същества, околна среда и живи организми;
3. Нужно е гневът да се превърне в активизъм, отколкото да се преклони глава. Имаме
нужда от конфронтационна пропаганда и контрадействия, смесване на идеи, практики,
решения и създаване на една истинска масова алтернатива на сегашните лоши структури
на икономиката и социалния живот. Покажи, че съпротивата е все още жива, и че другият
път е възможен!
4. Призив към преки действия на протестите (напр. срещу затварянето на заводи или
против временната заетост), демонстрации за солидарност, гражданско неподчинение и
подкрепа на социалните борби на движенията, които са под формата на съпротива, която
осигурява максимално уважение към живота и правата на потиснатите народи, както и
изграждането на национални и местни пространства и алтернативи на глобалния
капитализъм.
5. Организирана философия с идеи, базирани на пълна децентрализация и автономност.
Започни съпротивата и несъгласието! Ще се видим на фронтовата линия